Proponowane kategorie

Proponowani producenci

Proponowane produkty

 • {{ item.price }} {{ response.currency_symbol }}

Proponowane poradniki

Nie znaleziono

Czym są normy ISO?

Chyba każdy z nas przynajmniej raz spotkał się z terminem "ISO". Mimo że słyszeliśmy i normach ISO, tak naprawdę nie wiemy, do czego się odnoszą i jaki jest ich cel. Z naszego poradnika dowiecie się, czym są normy ISO, jakie są ich rodzaje i dlaczego warto je wdrażać. 

 

Norma ISO — co to jest?

Normy ISO to dokumenty opracowywane przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów z konkretnej dziedziny gospodarki. Zawierają praktyczne wskazówki i informacje z wieku różnorodnych aspektów działalności. Regulują i ujednolicają funkcjonowanie firm na różnych płaszczyznach. Ze względu na to, że normy ISO mają charakter uniwersalny, mogą być stosowane zarówno przez organizacje państwowe, jak i firmy prywatne, a więc niezależnie od ich wielkości i oferowanych rozwiązań. 

Normy ISO są opracowywane od 1947 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (z ang. International Organization of Standardization) w Genewie. Nazwa "ISO" nie wywodzi się jednak od angielskiej nazwy organizacji, lecz od greckiego słowa "isos", które oznacza "równy".

 
czym są normy ISO
 

 

W jakim celu wprowadzane są normy ISO?

Wdrożenie norm ISO ma na celu m.in.:

 • wzrost wydajności pracy,

 • zapewnienie ochrony danych przed różnymi zagrożeniami wirtualnymi,

 • zapewnienie wysokiej jakości produktów i dążenie do kompatybilności produktów wytwarzanych w różnych częściach świata,

 • minimalizacja wpływu na środowisko naturalne,

 • efektywne wykorzystanie energii,

 • udoskonalenie metod i technik produkcji,

 • ochronę zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników,

 • bardziej zrównoważony sposób prowadzenia działalności.

Kamery

Jakie wyróżniamy rodzaje norm ISO?

Obecnie istnieje ponad 23 600 norm ISO, a ich liczba cały czas rośnie. Normy są jednak podzielone na poszczególne kategorie, tzw. serie ze względu na to, co jest przedmiotem ich normalizacji. Najczęściej stosowane są standardy ISO z serii:

 • ISO 9000 – to normy zarządzania jakością. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są najczęściej poddawane nowelizacjom. Przykładowo normy jakościowe ISO 9001 określają wymagania dla systemów zarządzania jakością, a normy ISO 19011 wytyczne audytowania systemu zarządzania.

 • ISO 14000 – normy definiują system zarządzania środowiskiem. Przykładowo norma środowiskowa 14001 określa, w jaki sposób mają funkcjonować światowe przedsiębiorstwa, aby działać w zgodzie z ochroną środowiska.

 • ISO 18000 normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • ISO 22000 – to normy, które dotyczą zarządzania bezpieczeństwem żywności. Określają, jak prowadzić zakład spożywczy i zorganizować produkcję, aby spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

 • ISO 22300 – normy dotyczące ciągłości działania (np. ISO 22301).

 • ISO 27000 – to międzynarodowe normy odpowiedzialne za system zarządzania bezpieczeństwem informacji i procesów cyfryzacji. Najważniejsza z tej serii jest norma ISO 27001.

 • ISO 28000 – normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw.

 • ISO 31000 – normy dotyczące zarządzania ryzykiem.

 • ISO 45000 – są to zasady związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Określają m.in. sposób zorganizowania bezpiecznego dla pracowników środowiska pracy.  

 
jakie są rodzaje norm ISO
 

 

Przykładowe certyfikaty w logistyce

 • ISO 22301 - Zarządzanie Ciągłością Działania. Ta norma pozwala zapewnić ciągłość dostawy bez względu na okoliczności i gwarantuje utrzymanie poziomu usług na wysokim poziomie.

 • ISO 9001 -  Zarządzanie Jakością. To najbardziej rozpoznawalna norma na świecie, która pomaga w ciągłym monitorowaniu i zarządzaniu jakością firmy. 

 • ISO 39001 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego. Jest to norma, która pomaga zidentyfikować ryzyko związane z ruchem drogowym.

 • ISO 14001 - Zarządzanie Środowiskowe. Ta norma określa, jak ma firma funkcjonować, aby odnieść sukces i jednoczenie zadbać o środowisko naturalne. 

 

 

Aktualizacje norm

Nowelizacja normy ISO jest przeprowadzana średnio co 3-5 lat. Za każdym razem nowe wersje norm tłumaczone są na wszystkie języki. Jednak właśnie ze względu na to, aby normy nie musiały być tłumaczone na poszczególne języki, przedstawia się je za pomocą liczb. 

 

Jak przebiega proces certyfikacji ISO?

Każda firma może samodzielnie zdecydować, czy chce wdrożyć certyfikaty ISO, a jeśli tak, to jakie wybierze. Proces certyfikacji ISO przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie składa się niezbędną dokumentację, natomiast w drugim następuje sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Podczas certyfikacji audytor określi, czym dla firmy jest system zarządzania oraz określi, czy ustanowione cele są możliwe do osiągnięcia. Następnie audytor sprawdzi, czy metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami.

Jeśli certyfikacja zakończy się pomyślnie, firma otrzyma certyfikat ISO. Z kolei później odbędą się audyty przeglądowe, które mają na celu zapewnieniem, że system jest skuteczny i spełnia wymagania standardu ISO. 

 
jak zdobyć certyfikat ISO
 

 

Czy firma może spełniać wszystkie normy ISO?

Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, aby jedna firma lub organizacja mogła mieć wszystkie certyfikaty ISO. Dlaczego? Ponieważ liczba wypracowanych standardów ISO sięga już grubo ponad 20 tysięcy i cały czas pojawiają się nowe. Poza tym normy ISO odnoszą się do konkretnych rodzajów działalności. Oznacza to, że firma, która działa w branży AGD, nie będzie nagle spełniać normy okrętowej. 

Dobrze byłoby, aby firma miała tyle certyfikatów ISO, na ilu rodzajach działalności się skupia. Większość firm będzie mogła z powodzeniem zdobyć certyfikat ISO z zarządzania, spedycji i transportu. 

ZADZWOŃ DO NAS
pon-pt: 8:00-16.00
NAPISZ DO NAS